Повече средства за кметствата по населени места в Бюджета на Община Казанлък за 2021г.

22 Януари 2021, 18:00 |

Планът на разходите по кметства по населени места е увеличен със 107 000 лева. Допълнителните средства са по предложение на кмета Галина Стоянова, съгласувано с кметовете по населени места още през есента на 2020 г. Тогава е оценена необходимостта от целеви средства за справяне с нерегламентираните сметища, почистване на речни корита и изграждане на водопроводи, по преценка на кметовете по места. 107 000 лева са изцяло за дейности, извън текущите разходите за поддръжка, които Община Казанлък заплаща всяка година.

През изминалата 2020 година са извършени редица дейности в тези кметства по поддръжка на речните корита .

През 2021 година предстои почистването на всички речни корита и дерета, които минават през Розово, както и тези, които са в непосредствена близост до дворовете на хората, извън населеното място.

През 2021г. предстои от кметството в с. Енина да бъде изготвен проект за изграждането на баражи, които да задържат наносите до някъква степен, за да се избегне затлачването на мостовете.