Поздравителен адрес от Кмета Галина Стоянова за Деня на Будителите

31 Октомври 2017, 20:55 |

              О Б Щ И Н А     К А З А Н Л Ъ К

 

ДО

ПРОСВЕТНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ

В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н     А Д Р Е С

 

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ,

 

 За мен е удоволствие в навечерието на един от най-светлите български празници да изразя своята благодарност и огромното си уважение към Вашия труд и  достойната Ви професионална и житейска мисия.

Приемете моите поздравления по повод 1 ноември – Деня на народните будители. Чрез почитта  към нашите първоучители, книжовници и просветители Вие  затвърждавате завещаната ни традиция и стремежа към духовност, знания и просперитет.

Пожелавам на всички Вас да запазите жив копнежа към знание, културно просвещение и свобода. Бъдете здрави и успешни в безкористната си служба в името на българския народ.

Честит празник!


С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък