Предстои почистване и преасфалтиране на велоалеята към село Овощник

21 Февруари 2019, 11:27 |

За това се разбраха на съвместна среща представители на местната управа с неправителствени младежки организации, които проявяват силен интерес към здравословния начин на живот. Изграждането на нови велоалеи и реновирането на настоящите са един от приоритетите на Общината за 2019г. Трасето от града към селата Розово и Овощник е сред заложените за изграждане нови велоалеи в Общия устройствен план на Казанлък, за което могат да бъдат осигурени средства от отпуснатите в края на миналата година от Правителството общо 1 750 000лв. целеви средства, от които 200 000лв. са предвидени за велоалеи.

Изграждането на нови велоалеи и реновирането на настоящите са един от приоритетите на Общината за 2019г., за което активните граждани и местната управа имат общи идеи. В поредица разговори участниците в срещата обмислиха сформирането на Обществен съвет с представители на местната власт и младежките организации за по-добър диалог между гражданите и общинското ръководство при изготвянето и планирането на бъдещи дейности по реконструкция и изграждане на велоалеи в общината. Общественият съвет ще има консултативни и медиаторски функции в посока на оптимални решения за велоалейната мрежа. Една от задачите ще бъде предвиждането на участъци от пешеходните зони в града, които може да бъдат удължени в бъдеще, според Общия устройствен план, за поетапно свързване на велоалейната мрежа в и около Казанлък.

Общественият съвет е сформиран от присъстващите на учредяването: председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, заместник-кметът по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ Даниела Коева, представители на трите вело-клуба от Казанлък - "Дарк Райдърс", "Лястовица" и новосформирания "Розова Долина", активни неправителствени организации - "Вихър", "Резонанс", "Свободен Елемент", СК"Орлово Гнездо-1957", активни граждани.

 За велоалеята – Казанлък – Овощник, Розово неправителствените организации поеха ангажимента да организират хора за почистването на велоалеята. От Общината обещаха машини и оборудване. Общата работа ще започне при подходящи метеорологични условия и достатъчно доброволци, които да се включат в почистването.

Сред обсъжданите теми бе и бъдещето на стария път към с.Копринка и предизвикателствата, свързани с неговото реновиране. След реконструкцията на надлеза към Арсенал това е най-голямото финансово перо в бюджета на Община Казанлък. Бяха разгледани варианти за етапно завършване на отделни отсечки от стария път или изграждане на велоалея само към с. Копринка и Язовира, но окончателното решение предстои.

 

Пресцентър на община Казанлък