ПРЕДСТОИ РЕМОНТ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА

30 Септември 2021, 11:37 |

ЩЕ БЪДАТ ПРЕАСФАЛТИРАНИ БЛИЗО 9 000 КВ.М. ПЪТИЩА МЕЖДУ СЕЛАТА НА СТОЙНОСТ 200 000 ЛЕВА

Решението за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък на стойност 200 000 лв., с ДДС бе взето днес единодушно на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък, което се проведе онлайн. Прогнозната количествено-стойностна сметка обхваща ремонт на 8 880,00 кв.м. пътища между населените места.  Тя е изготвена от нарочна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък, след извършване на оглед, отбелязване и мерене на място.

След одобрението на общинските съветници днес, в зависимост от метеорологичните условия, започва преасфалтиране на следните участъци по пътища:

  • Път Казанлък - Розово от разклона към летище, 1 332,00 кв.м. на стойност 30 000,00 лв. с ДДС;
  • Път Ръжена – Кънчево - Розово-Бузовград - Горно Черковище, 4 440,00 кв.м. на стойност 100 000 лв. с ДДС;
  • Път ІІ-56 - Шейново - Крън - Енина - Горно Изворово , 1 776,00 кв.м. на стойност 40 000,00 лв. с ДДС;
  • Път ІІ-56 – Ясеново, 1 332,00 кв.м. на стойност 30 000,00 лв. с ДДС.

Ремонтните дейности по четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък трябва да приключат до края на календарната 2021 година.