ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В КВ.“КАРМЕН“

17 Юли 2020, 13:00 |
Община Казанлък предприема действия по събарянето на 7 незаконни търговски обекта за хранителни стоки на ул.“Илинден“ №41 – 43 в кв.“Кармен“ в Казанлък. През следващата седмица ще започне разрушаването на самостоятелни постройки, за които е установено, че собствениците, ползвателите им не притежават строителни книжа за постройките и продажба на хранителни стоки. При извършени съвместни проверки за необходимите документи на сградите от представители на Община Казанлък, РУ „Полиция“ – Казанлък и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установен незаконният статут на сградите, по смисъла на Закона за устройство на територията, както и нерегламентираната продажба на хранителни стоки. Спазени са всички законови срокове по процедурата за уведомяване на собствениците / ползвателите по надлежния ред като връчване на констативни актове, заповеди за премахване и тяхното изпълнение и др. и през следващата седмица предстои събарянето на незаконните магазини. Разходите за премахването, които ще направи Общината ще бъдат изискани за възстановяване по законовия ред.