През 2021 г. Фестивалът на розата ще се проведе на 4,5,6 юни

28 Април 2020, 13:00 |

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ТУРИСТИ И ПРИЯТЕЛИ НА КАЗАНЛЪК,

Поради засиления интерес към фестивалния и културен туризъм в Казанлък, в частност към Фестивал на розата, проявен от страна на туроператорски фирми, Ви информираме, че в съответствие с НАРЕДБА №27 за символиката на община Казанлък Фестивалът на розата  през 2021 година ще се проведе на 4, 5 и 6 юни. Обръщаме внимание, че датите за фестивала са фиксирани  в Наредбата – всеки първи петък, събота и неделя на месец юни, и тази разпоредба се спазва винаги при определяне датите за следващата година.

При отмяна на ограничителните мерки Община Казанлък има готовност да проведе традиционните Празници в Долината на тракийските царе от 27 до 30 август 2020 година, чиято програма е вече готова…