ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ПРОТЕЧЕ СРЕЩАТА В СЕЛО КЪНЧЕВО

21 Февруари 2024, 19:00 |
Кметът на Община Казанлък представи Програмата си за управление за мандат 2023/2027 пред присъстващите в залата на читалището. 
Приоритет ще бъдат ключови за селото места и сгради. Изграждане на селския парк и превръщането му в пространство за малки и големи. Нова визия за площада. Ремонт на спирката на входа на селото. Реновиране на сградите на училището и детската градина и подмяна на цялото осветление.
Всички присъстващи гласуваха единодушно за приемане на програмата и изразиха вълнението си, че ще видят селото си преобразено.
Въпросите, които възникнаха по време на срещата бяха свързани с междуселищния транспорт, реновиране на сградите в двете гробища и ремонт на читалището. 
Във връзка с първия въпрос кметът отговори, че ще може да има промяна в разписанието на автобуси, когато пристигнат новите електробуси. По втория - кметът на селото обяви, че може да използва средства от бюджета на Кънчево и ще се погрижи за тях. По третия казус се разбра, че читалището вече е имало обсъждане в тази насока и се е взело решение да бъдат разходвани средства от собствения бюджет.
“Вече трябва да се научим, че ние като граждани трябва да участваме активно в решенията, които ни касаят” каза кметът Стоянова, когато призова хората да изберат участниците в Консултативния съвет. Те от своя страна са:
- Мариела Димитрова;
- Васил Карадонев;
- Женя Тюлева.