ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,ГАЛИНА СТОЯНОВА, И ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ЯСЕНОВО

10 Февруари 2024, 18:00 |
Всички присъстващи изслушаха с търпение, заложените в Програмата за управление мандат 2023-2027 цели. Те включват важни проекти като: довършване на ВиК и асфалтиране на улиците, които са приоритетни, разширяване на гробищния парк, ремонт на покрива на читалището, както и освежаване на вътрешността му, да бъде положена маркировка и да се поставят знаци в населеното място.
Кметът сподели с присъстващите, че е “важно хората в селото да се обединят и да кажат какво искат за него, ние ще намерим начин да го изпълним.” С тези думи насърчи всички да се включат в дискусията за съдбата на училището и за изоставените сгради. Предложенията, които се чуха бяха добре обосновани. Сред тях бяха училището да се превърне в детски лагер, старчески дом или дом за бездомни хора.
В хода на разговора се разбра, че Ясеново ще приветства столетница в края на 2024. Младите настояха да има спортна площадка или футболно игрище, на което кметът Пламен Вълев отговори положително и, че вече е започнала работа по изграждане на мини футболно игрище. Емоционален и пъстър бе разговорът с всички, и най-вече ползотворен. 
Членовете, които ще допълнят Консултативния съвет са:
- Стоян Костов Костов
- Асан Халил Асан
- Румяна Андреева Андреева
На тръгване кметът Стоянова сподели, че Ясеново е “едно от  най-хубавите места” и, че сърцето ѝ винаги се пълни там.