ПРИЗНАНИЕ ЗА “СВЕТЪТ НА ТРАКИТЕ”

26 Януари 2024, 18:00 |
На официална церомия в София, кметът на Община Казанлък- Галина Стоянова, получи награда в сектор: Туризъм и културно наследство за завършване на проекта “Светът на траките”. Проектът е финансиран по ОП “Региони в растеж 2014-2020” и е на стойност 8 657 364, 83 лв.
 
В себе си включва:
- Консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс “Оструша”;
- Изграждане на велосипедна алея от гр.Крън до гр. Шипка;
- Изграждане на туристически комплекс “Светът на траките”.
Наградата бе връчена от зам. министъра на Министерството на иновациите и растежа - Мартин Гигов.