ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРОДЪЛЖАВА СОЦИАЛНИТЕ МЕРКИ И НАДГРАЖДА ПОЛИТИКИТЕ НА КМЕТА ГАЛИНА СТОЯНОВА

19 Януари 2021, 19:30 |

Община Казанлък продължава социалните политики на Кмета Галина Стоянова и през 2021 година, въпреки световната пандемия. Проектобюджетът на Община Казанлък за 2021 година бе представен тази вечер на обществено обсъждане в сградата на Общината.

Продължава Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете. Финансовата помощ е в размер на 500 лв. и се предоставя за осигуряване на пелени за еднократна употреба и детски храни. През изминалата 2020 г. от програмата са се възползвали 187 деца. За 2021 г. за програмата са заделени 150 000 лева.

Продължава финансовото подпомагане на медицинските работници на първа линия в covid отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и за първите три месеца на 2021 (за сега, в зависимост от продължителността на извънредното положение). За целта в проекта за бюджет са заделени 105 хиляди лева.

Продължава финансовата подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми, за което в проекта за бюджет за 2021 година са заложени 30 000 лева. По Програмата „Инвитро“ Община Казанлък рабони вече осма година и са родени 20 бебенца.

Предвид противоепидемичната обстановка, продължава подкрепата за скъпоструващи операции на нуждаещи се, с решение на Общински съвет – Казанлък.

За млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки също продължава финансовата подкрепа осма поредна година. През 2021 г. са предвидени 20 000 лева.

10 000 лв. са предвидени за първи път за здравна профилактика в детските градини в Казанлък. В първия етап ще бъдат обхванати именно децата в детските градини: измерване и оценка на растежа и развитието в детската възраст, превантивна дентална грижа за децата, профилактични очни прегледи. В следващите етапи се обмисля новата програма да достигне до социално-значими заболявания, информация за лекарствена употреба с издаване на лекарствен справочник за по-добрата информираност и предпазване на казанлъчани.

Сред приоритетите през 2021 е ремонтът на ДКЦ Поликлиника – Казанлък, който вече започна. Предстои полагане на топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел.инсталация и осветителни тела в общите части на сградата. Дейностите ще бъдат изпълнени по Проект :“ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр.Казанлък“ финансиран от Националния Доверителен Еко Фонд. Общата стойност на проекта – 804 008.41 лв. с  ДДС, от които безвъзмездна помощ 680 762.18 лв. с ДДС. В проекта за Бюджет 2021 на Община Казанлък са планирани средства за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството. За изпълнението на проекта за реконструкция в общинския бюджет за съфинансиране са предвидени 150 000 лева.

Паралелно със стабилизацията на дружество „ДКЦ Поликлиника – Казанлък“, започва изграждането на пешеходна зона в близост с проекта за Ларго на Казанлък, за което са предвидени 310 000 лева. Новата пешеходна улица ще продължи пешеходната улица „Скобелевска“ до Поликлиниката. Обособяването на нови социални и културни пространства в района ще даде възможност за създаване на нови паркоместа, запазване на съществуващите здрави дървета и засаждане на близо 300 нови, оформяне на зони за отдих, специален режим за преминаване на специализираните медицински автомобили и регулация на движението в час пик.

Планът на разходите по кметства по населени места е увеличен със 107 000 лева. Допълнителните средства са по предложение на Кмета Галина Стоянова, съгласувано с кметовете по населени места още през есента на 2020 г. Тогава е оценена необходимостта от целеви средства за справяне с нерегламентираните сметища, почистване на речни корита и изграждане на водопроводи, по преценка на кметовете по места. 107 000 лева са изцяло за дейности, по преценка на кметствата по места, извън текущите разходите за поддръжка, които Община Казанлък заплаща всяка година.

Размерът на общия бюджет за 2021 г. е 75 926 361 лева, в условия на световна пандемия. Увеличението спрямо 2020 г. е с близо 9 милиона лева, като 8 млн. лв. са държавно делегирана дейност, а 1 млн. лв. – в местната дейност. При значително намалена приходна част през 2021 г., в бюджета на Община Казанлък е запазена заетостта във всички звена, с увеличение на заплатите с 10 на сто. 

За Програмата за облагородяване на междублоковите пространства в бюджета на община Казанлък за 2021г. са предвидени 500 000 лв. До момента по нея има подадени 8 заявления от Сдружения на етажната собственост за облагородяване на пространства, за изграждане на паркоместа, за озеленяване в различни квартали на града.