Програмата за управление на Галина Стоянова за кмет на Казанлък е визия в конкретика

02 Ноември 2023, 10:30 |

Инфраструктурата оказва влияние върху всички териториални ресурси и Община Казанлък не прави изключение. И тъй като инфраструктурата и нейното развитие са от особено важно значение за всяко населено място, то в Програмата за управление в мандат 2023-2027 г. на кандидата за кмет на Община Казанлък Галина Стоянова тя заема специално място с планиране реализацията на няколко мащабни проекти. Такива са:

-         Инвестиционният проект за изграждане на ЗАПАДЕН ВХОД на гр. Казанлък С КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ

-         Инвестиционният проект за изграждане на ПЪТЕН ВЪЗЕЛ / КРЪСТОВИЩЕ на ПЪТ I-6 СОФИЯ – БУРГАС при км 312 за осигуряване на достъп до населените места: с. Овощник, с. Розово, с. Кънчево и с. Ръжена, както и на прилежащата складова и промишлена зона на територията на община Казанлък. В допълнение ще бъде изграден и мост над р. Старата река. Идеята е да се улесни движението към селата, както и да се изведе тежкотоварното движение от града.

 

-         РЕКОНСТРУКЦИЯ на ОБЩИНСКИ ПЪТ SZR2070 и ИЗГРАЖДАНЕ на ВЕЛОАЛЕЯ от гр. КАЗАНЛЪК до яз. КОПРИНКА, разделена от пътното платно със зелена ивица и предпазни огради 

 

-         Изграждане на ЗАПАЗЕН ВХОД след ТУНЕЛ „ШИПКА” в землището на гр. Казанлък, гр. Крън, с. Енина и с. Копринка

 

Път I-5 (коридор № 9) по направлението Дунав мост – Русе – Велико Търново – Габрово – Шипка – Стара Загора – ГКПП „Капитан Андреево” е един от основните коридори за движение на превозни средства, основно тежкотоварни, по направление север – юг.

Изграждането на ТУНЕЛ „ШИПКА” налага изграждането на Обходен път на гр. Казанлък с прилежащите му пътно-транспортни съоръжения, както следва:

 

-         в землището на гр. Казанлък;

-         в землището на гр. Крън;

-         в землището на с. Енина;

-         в землището на с. Копринка.

 

„Осъществяването на всички тези проекти е напълно реално и възможно, а изграждането на въпросната пътна инфраструктура само може да бъде в плюс на града ни и населените места в нашата община“, казва самата Галина Стоянова, която в неделя – 05.11., ще се яви на втори тур на кметските избори.

За нея можете да гласувате с № 7 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.