ПРОМEНИ В ДВИЖЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В КАЗАНЛЪК И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

23 Март 2020, 13:00 |

Промени на маршрутните разписания от вътрешноградската и междуселищната транспортни схеми гласува Общински съвет – Казанлък на заседанието днес. Разписанията са допълнително редуцирани. Графиците за движение за времето на извънредното положение публикуваме тук.

Поради предстоящите строително-ремонтни работи на надлез „Катекс“ за периода на ремонта предстои да бъдат променени маршрутните разписания на вътрешноградски автобусни линии - № 13, 11, 10 и по междуселищни автобусни линии.

Общинските съветници дадоха правомощия на кмета на общината да променя маршрутното разписание със заповед за времето на извънредното положение, въведено в страната до 13 април 2020г., включително, засега.  

 

 

МАРШРУТ НАЧАЛО ЧАС КРАЙНА СПИРКА ЧАС
1 Казанлък – Крън - Енина – Бузовград Бузовград 6,15; 7,10 Енина 6,35; 7,45
2 Казанлък - Енина –Крън – Бузовград Бузовград 8,30; 11,30; 12,30; 13,30; 16,30; 17,30; 18,30; Енина 8,55; 11,55; 12,55; 15,55; 16,55; 17,55;
3 Казанлък –Средногорово Казанлък 6,20; 13,15 Средногорово 6,50; 13,45; 17,30
4 Казанлък – Шипка Казанлък 7,00; 10,00; 12,00; 16,00; 17,00; 18,00; Шипка 6,20; 7,30; 10,30; 12,30; 16,30; 17,30; 18,30
5 Казанлък – Шипка - Индустр.зона Казанлък 5,00; 22,10 Шипка 4,00; 5,40
6 Казанлък – Копринка Казанлък 6,15; 7,00; 11,00; 13,00; 16,00; 18,00; Копринка 6,30; 7,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18,30
7 Арсенал – Копринка Арсенал 15,55; 13,55; 16,50 Копринка 6,45
8 Казанлък - яз. Копринка Казанлък 7,00; 16,00; Яз.Копринка 7,40; 16,30;
9 Казанлък – Ясеново – Арсенал Казанлък 16,10 Ясеново 6,20
10 Казанлък – Арсенал - Г. Изворово     Г.Изворово 6,00
11 Казанлък - Г.Изворово Казанлък 7,20; 12,00; 19,00 Г.Изворово 7,50; 12,30; 19,30
12 Казанлък – Арсенал – Ръжена Арсенал   Ръжена 6,30
13 Казанлък – Капрони – Ръжена Казанлък 16,50 Ръжена 6,50
14 Казанлък – Бани  Овощник – Ръжена Казанлък 9,20; 11,20 Ръжена 9,50; 11,50
15 Казанлък – ТПК – Ръжена Арсенал   Ръжена 6,10
16 Казанлък – Ръжена Казанлък 7,20; 8,20; 13,20; 15,20; 17,20; Ръжена 6,50; 7,50; 12,50; 14,50; 16,50
17 Казанлък -  Горно Черковище Казанлък 6,20; 7,00; 12,00; 16,50; 19,00 Г.Черковище 6,45; 7,25; 12,25; 17,15; 19,25
18 Казанлък – Черганово Казанлък 6,00; 7,00; 11,00; 12,00; 16,00; 18,00; 19,00; Черганово 6,30; 7,30; 11,30; 12,30; 15,30; 17,30; 18,30
19 Казанлък – Голямо Дряново – Ясеново – Казанлък Казанлък 6,00; 12,00; 17,30 Ясеново 6,30; 12,30; 18,00