ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

25 Януари 2024, 18:00 |
Общественото обсъждане на проекта за бюджет 2024 на Община Казанлък се проведе днес в Ритуалната зала в сградата на общината. Основните му акценти бяха очертани пред гражданите от Славена Бояджиева- директор "Финанси и бюджет" в Община Казанлък, Даниела Коева- зам. кмет. на Община Казанлък, в присъствието и на кмета на Община Казанлък- Галина Стоянова.
Основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Казанлък за 2024 г., са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината. Рамката на бюджет 2024 г. е в размер на 117 300 033 лева.
Бюджет 2024 на Община Казанлък в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Субсидията за държавно делегирани дейности е увеличена с общо с 16% спрямо 2023 година.
Съгласно чл. 107, ал.13, Приложение No3 от ЗДРБ 2024г. са осигурени средства за  капиталови разходи за Община Казанлък:
- За реконструкция на общински спортен обект „Колодрум“ в мултифункционална спортна зала – 13 500 000 лева;
- Реконструкция на общински път прилежаща велоалея от гр. Казанлък – яз. Копринка – 6 165 700 лева;
- „Детелина“ на първокласен път I-6 – вход-изход Индустриална зона Казанлък – 3 733 200 лева;
- Изграждане на западен вход на град Казанлък с кръгово кръстовище – 3 600 000 лева.
Извън обектите предвидени в Закона за държавния бюджет инвестиционните разходи на Община Казанлък за 2024 година е над 8,6 млн. лева, а разходите за текущите ремонти на улици, тротоари и обекти общинска собственост са над 2,4 млн. лева, съгласно Приложения No13,14,15.
Въпреки увеличаващите се цени Община Казанлък не предвижда увеличение на местните данъци и ще запази всички свои социални политики в полза на гражданите.
Проектът за бюджет 2024 год. на Община Казанлък предстои да бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет утре.