РАБОТНА СРЕЩА НА КМЕТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ В КАЗАНЛЪК

05 Януари 2022, 13:00 |

В началото на новата 2022 г. Кметът на община Казанлък прие в кабинета си представители на всички доставчици на обществени услуги в Казанлък. Галина Стоянова и ресорният заместник-кмет Даниела Коева обсъдиха с участниците в срещата - от „Ситигаз България“ЕАД, EVN и „ВиК“ ЕООД възможностите за съвместна, координирана работа, която да води до цялостно обновяване на улиците. Кметът на Казанлък настоя за качествено възстановяване на аварии и присъединявания на обекти.

Предстои детайлно разглеждане на планираното от дружествата и Общината за годината, за да се търсят варианти за координирани графици и дейности. През тази година ще започне реализацията на нов проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, с подобект „Реконструкция на вътрешно разпределителната водопроводна мрежа на град Казанлък в три зони“.

Кметът на Казанлък изрази удовлетворение от добрата комуникация и към пожеланията за здраве и лично щастие добави: „Да решаваме проблемите в разбирателство!“.