Ремонтират покрива на Центъра за обществена подкрепа

28 Октомври 2020, 15:00 |

В ход са дейностите по ремонт на покрива на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална интеграция и рехабилитация за деца, казаМария Гинева, директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, което е доставчик на социалните услуги. Тя поясни, че проектът с цялата техническа документация е разработен съвместно с Община Казанлък. Проектът предвижда ремонт на проблемна част от сградата, в която сдружението предоставя социалните услуги, като покривът не е ремонтиран от построяването на сградата.

Гинева подчерта, че в края на месец септември е подписан договорът с Фонд „Социална закрила“, който финансира ремонта и от началото на месец октомври са в ход стротелните дейности. Те вървят по план и трябва да приключат в края на месец ноември.

По думите на Мария Гинева ползите от ремонта на покрива са в няколко насоки: ще бъдат подобрени условията на труд, ще се отрази и върху енергийната ефективност на сградата и върху разходите за отопление, както и ще бъде подобрено качеството на услугите.