С обич за населените места в община Казанлък - визията на ГЕРБ е визия в конкретика

22 Октомври 2023, 11:00 |

“Селата и градовете в една община са като децата – всяко има своите нужди и си иска своето, понякога се сърди, друг път – подхожда с разбиране”, казва кандидатът за кмет на Община Казанлък Галина Стоянова и подчертава, че въпреки „характерите им“ не ги дели и никога не ги е делила, “защото така разбирам управлението – на всяко село или град трябва да помогнеш, щом си кмет на Община, така ще е.”

Затова и в Програмата за управление с хоризонт 2023-2027 Галина Стоянова и кандидатите за кметове и общински съветници подхождат отново С ГРИЖА за НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА в община Казанлък. Къде и какво са планирали да се случи, прочетете в следващите редове:

✅В МРРБ е подаден проект за цялостна подмяна на водопроводната мрежа на село ЕНИНА, чиято стойност е 12 930 750 лв.

????????В село Енина започва изпълнението и на проект за цялостно саниране и пълна реконструкция на детската градина, която е филиал на ДГ „Здравец“ – гр. Казанлък. Стойността на проекта е 1 200 000 лв., а финансирането се осигурява от Плана за възстановяване и развитие.

✅В ПУДООС е подаден проект за подмяна на водопроводната мрежа в гр. ШИПКА, чиято стойност е 6,5 млн.лв. Предвидената реконструкция цели намаляване на загубите на питейна вода и повишаване качеството на предлаганата услуга на териториите и на двете населени места.

????????Паралелно с това сме разработили и подали в Министерство на културата проект за реконструкция на вътрешна и външна фасада, подмяна на дограма и др. в читалище „Светлина“. До момента са извършени ред строителни дейности, в т.ч. подмяна на покрива, изкърпване на компрометирана фасада, укрепване на носещи колони и външни стени и подмяна на стари греди под покривната конструкция.

✅В ПУДООС е подаден и проекта за следващ етап за канализация в ГР. КРЪН на стойност 2 920 363 лв. Целият проект е 28 000 000 лв., като изпълняваме 4-тия етап от него.

????????Реновиране на старата, неизползваема към момента сграда в двора на ОУ „Климент Охридски“ – гр. Крън, и превръщането й в многофункционална сграда за спорт, младежки дейности и клуб на пенсионера.

✅Проект за КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО КОПРИНКА – предвижда се проектиране на всички квартали на селото и осигуряване на финансиране от различни източници.

✅Продължаваме реконструкцията на сградата на Здравната служба в СЕЛО ГОРНО ИЗВОРОВО и подготовката й за нова функция, подходяща за обществения живот на жителите.

✅Село ХАДЖИДИМИТРОВО - Създаване на проект за ново площадно пространство върху терена, закупен от Община Казанлък.

✅ Село ШЕЙНОВО -Обсъждане на проект за реконструкция на сградата на бившия Младежки дом с жителите на селото и придаване на нов облик на пространството около Кметството.

✅Село ЯСЕНОВО -Довършване на подмяната на водопроводите и асфалтиране на улиците. Обсъждане бъдещето на изоставените сгради, намиращи се в близост до парка.

✅Село ДУНАВЦИ - Проектът за обходен път на Тунела под Шипка ще облекчи движението на автомобили през селото.

????????Проект за реконструкция и нова функция на сградата на детската градина. Проект за обща визия и свързаност на парка от северната и южната част на Кметството, включващ повече зеленина, детски съоръжения за игра и кът за младежи и възрастни хора.

????????Частичен ремонт на залата за общоселски празници и оборудване с ново функционално обзавеждане.

✅Село ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

????????Ремонт и укрепване на мостовете на реката.

????????Проект за нова визия на централния парк и детската площадка.

????????Регулиране на движението на центъра и възлови кръстовища с маркировка и знаци.

✅Село БУЗОВГРАД

????????Проект за нов зелен парков ландшафт в центъра на селото.

????????Изграждане на детски и стрий фитнес площадки в двата квартала - изток и запад.

????????Създаване на Център за младежки дейности.

????????Възстановяване на стадиона за футболни срещи.

????????Проучване и анализ на вододайната зона и наличието на каптажи, които да подсилят водоподаването и осигурят ритмичност и добро налягане. Продължаване на мерките за осигуряване  на безопасност на движението и нова визия за вход/ изход на селото - премахване на старите и амортизирани табели, изработка и подмяна с нови.

????????Включване на екопътека - „Мегалита“, Средновековната крепост и Тракийската гробница, в плановете за маркетинг и поддръжка на Общинското предприятие по туризъм.

????????Осигуряване на законова възможност за разширяване на гробищния парк.

 ✅Село РОЗОВО

????????Продължаване на дейностите по функциониране на Академията за таланти. Продължаване на асфалтирането и тротоарните настилки по главната улица. Анализ и проектиране за подмяната на водопроводната мрежа.

????????Ремонт на църквата.

✅ Село КЪНЧЕВО

????????Проект за нова визия на парка в селото.

????????Проект за задържане на децата в детската градина и училището.

????????Нова функционална визия на площадното пространство - място за възрастни и младежи.

????????Ремонт на автоспирката.

✅ Село РЪЖЕНА

????????Обезопасяване на движението през селото с маркировка, знаци и пешеходни пътеки.

????????Пълна реконструкция на парка.

????????Основен ремонт на главни улици в селото, които обслужват училището, Кметството и основните квартали.

????????Преместване на пенсионерския клуб в по- функционално помещение.

????????Създаване на уютно място за срещи и разговори на жителите помежду им. Проект за цялостна реконструкция на детската градина.

✅ Село СРЕДНОГОРОВО

????????Подобряване на водоснабдяването с нови източници и анализиране на съществуващите.

????????Изграждане на обществена инфраструктура в съществуващи и ремонтирани общински сгради - магазин, аптека, Здравна служба.

????????Създаване на екопътеки и общи проекти с Екокъщата в с. Средногорово. Цялостна реконструкция на третокласния път Бузовград - Средногорово.

✅ Село ОВОЩНИК

????????Продължаване на велоалеята Казанлък – летище - с.Овощник.

????????Изграждане на волейболен и баскетболен терен за младежи (южно от Кметството).

????????Премахване на сградата на старата детска градина и оформяне на функционално място за жителите.

????????Проект за реконструкция на площадното пространство с многофункционална сцена и осветление.

 ✅Село ЧЕРГАНОВО

????????Изграждане на мото писта за национални състезания (със съдействието на Федерацията).

????????Нова функция на училищната сграда и подпомагане на съществуващия клуб.

 ✅Село ДОЛНО ИЗВОРОВО

????????Създаване на общински Еко център за производство на зеленчуци и плодове за нуждите на „Кухните-майки“ (на мястото на бившето училище).

 

Това обаче не е всичко, защото всеки кандидат за кмет на населено място има още по-конкретно планирани проекти за изпълнение в следващите четири години.

 

Подкрепете развитието на населеното си място с номер 7 в бюлетините.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!