Съдействаме на органите на реда по всякакъв начин за упражняване на техните правомощия

19 Септември 2018, 15:51 |

Пред медиите, поканени от Кмета на Община Казанлък в сградата на Община Казанлък на пресконференция във връзка с инцидента на площад „Севтополис“ на 17-ти септември Галина Стоянова подчерта, че с инициирани промени в нормативната база от Община Казанлък са предприети постоянни мерки в посока спазване на обществения ред: „Многократно Община Казанлък е обръщала внимание на наредбите, които касаят обществения ред в града и населените места и е инициирала своевременна промяна на мерките, предвидени в тях.“, заяви Кметът на Казанлък.

В централната градска част, възловите кръстовища и парковете работи денонощно видеонаблюдение, които се следят от общинските дежурни по сигурността, записите и този път са подпомогнали работата на РУ „Полиция“ – Казанлък за образуване на досъдебно производство към участниците в сбиването на 17 септември, т.г.

Съгласувано с Полицията от Община Казанлък на полицаите са дадени чрез промени в Наредба №1 за опазване на обществения ред непопулярни за страната правомощия за изземване на озвучителни уредби за силен шум, по дългогодишен договор с кооперацията в село Овощник – за конфискация на коне и каруци, а в последствие – продажбата им на търг.

На гражданите, които фигурират в единната информационна система на Община Казанлък като длъжници, с  издадени и неплатени актове за нарушения, по устна заповед на Кмета не се предоставят никакви административни услуги във всички центрове за работа с клиенти до издължаването на наложените глоби.

По Наредба №1 на Общинския съвет – Казанлък За осигуряване на обществения ред до момента са съставени общо 150 акта:

По чл.3 -  за осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите са съставени 69 акта за вдигане на шум и са конфискувани 4 озвучителни уредби,

По чл.9 – за употреба на алкохол на обществено място – 62 акта,

По чл.27 – за свободно пускане и разхождане на животни – 15 акта;

По Наредба №2 За опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност:

По чл.36 – за нарушаване на забраната за отсичане и изкореняване на дървета без разрешение на Общината – 59 акта и са конфискувани 2 каруци за незаконна сеч;

По Наредба №23 За управление на отпадъците:

По чл.3, ал.3 – за нарушаване на забраната за изхвърляне на отпадъци извън определените за това места са съставени 50 акта и са конфискувани 2 каруци;

По Наредба №30 За движението на превозни средства на територията на община Казанлък:

По чл.12 – за нарушения на забраната за движение на нерегистрирани превозни средства с животинска тяга са издадени 35 акта и са конфискувани 11 каруци;

За нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.40 – за нарушения на забраната за отсичане, унищожаване или повреда без разрешение на дървета и пускане на животни през селскостопански земи и насаждения са издадени 20 акта за конфискувани коне, 6 са иззети.

С промяна от тази година в Наредба 30 движението на каруци вече е забранено не само в центъра, а на територията на целия град и това е обозначено със знаци на всички входове на града.

„Категорична съм, Община Казанлък не бяга от отговорност, напротив, съгласно законовите си правомощия съдействаме на органите на реда по всякакъв начин за упражняване на техните правомощия при криминални и битови инциденти, какъвто е и случаят на 17-ти септември“, заяви Галина Стоянова.

В пресконференцията, инициирана от Кмета на Казанлък Галина Стоянова взеха участие Областният управител Гергана Микова, директорът на ОД МВР старши комисар Георги Хаджиев, комисар Илиян Илиев, началник сектор „Охранителна полиция“, началникът на РПУ-Казанлък главен инспектор Стойчо Крачолов и председателят на Общински съвет - Казанлък Николай Златанов.

Всички институции заявиха по категоричен начин постоянната си ангажираност със съвместни усилия за опазване на обществения ред не само на територията на община Казанлък, а в цялата Област Стара Загора, за да гарантират спокойствието и безопасността на хората.

 

Пресцентър на община Казанлък