СЪЗДАВАНЕ НА СТАНДАРТ: „ДЕСТИЛИРАНО В БЪЛГАРИЯ“ СРЕЩНА КМЕТА НА ОБЩИНАТА С ЕДНОИМЕННОТО СДРУЖЕНИЕ И ИНСТИТУТА ПО РОЗАТА

18 Юли 2023, 16:00 |

Днес Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и директорът на Института по розата и етеричномаслените култури доц. д-р Ганка Баева се срещнаха с представители на сдружението на производителите на етерични масла „Дестилирано в България“ в сградата на Общината. Темата на разговорите бе за създаване на стандарт „Дестилирано в България“ и намиране на възможности за добро партньорство.

Кметът Галина Стоянова запозна участниците в срещата с актуалния статут на розовото масло пред Европейската комисия, чиито намерения бяха то да бъде третирано като химически продукт: „По тази тема България се обедини.“, отбеляза Кметът на Казанлък. Галина Стоянова подчерта: „Усилията докладът да излезе от Европейския парламент, без промяна на натуралния статут на розовото масло и етеричномаслените култури в края на септември и началото на октомври тази година трябва да продължат, за да се даде възможност за преразглеждане на критериите в период от три до четири години“. Кметът на Казанлък прикани представителите на този бранш за активно съдействие в изготвянето на аргументите в полза на запазването на розовото масло и етеричномаслените култури като натурален продукт.

От сдружението на производителите на етерични масла благодариха за актуалната информация по темата. Те споделиха, че сдружението обединява водещите преработватели на етеричномаслени култури и накратко представиха целите на сдружението, а именно - създаването на условия за устойчив и успешен бизнес в областта на етеричномаслената промишленост в страната.: „Преработвателят в нашия бранш има сериозна тежест за задаването на високи критерии на извличаните продукти.“, посочи розопроизводителят Симеон Георгиев. „Нуждаем се от уеднаквяване на стандартите и наръчник за дестилация, за да утвърдим високо качество на дестилационните практики, със сертификати по българските стандарти.“, посочиха от „Дестилирано в България“. „Дестилерията като производствена единица е в центъра на тази индустрия.“, посочиха от сдружението и заявиха желание името им да стане световно разпознаваема марка за България.

Доц.д-р Ганка Баева обърна внимание на научния потенциал на Института по розата и етеричномаслените култури: „Разполагаме с трима доценти, четири главни асистенти и добра лаборатория. Работим по определени специалности и участваме активно в различни научни форуми.“, разказа тя.

Участниците в срещата изразиха надежда, че бъдещото взаимодействие за утвърждаване на българските етерични масла като природен продукт, който прославя България ще бъдат успешни. „Радвам се, че намерихме толкова много пресечни точки!“, обобщи Кметът Галина Стоянова. Тя предложи Туристически район „Долината на розите“, който обединява 19 общини в региона, с център Казанлък, да стане член на сдружение „Дестилирано в България“ и получи знак за съгласие от страна на сдружението.