Секретарят на Община Казанлък – II-ри мандат в УС на НАСО РБ

24 Април 2018, 15:43 |

Секретарят на Община Казанлък Ваня Иванова отново е член на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. Тя спечели доверието на делегатите на 27-то Общо събрание на организацията на общинските секретари, което се проведе на 19-ти април, т.г. в град Пловдив.

Иванова коментира, че повторният й избор в представителния орган на всички български общини се дължи на дългогодишния опит в администрацията на Община Казанлък, доброто познаване на всички звена и отговорността: “Макар работата ми да е в лично качество, в нея всички виждат Община Казанлък.“,  сподели тя.

На форума присъстваха  над 120 секретари на общини / райони - членове и кандидат-членове на НАСО РБ. Заедно с гостите, броят на всички участници надхвърли 130. Дневният ред включваше приемането на нови членове, отчет за работата на Управителния съвет /УС/ и Контролния съвет /КС/ за 2017 г., финансов отчет за 2017 г., проект на бюджет за 2018 г., избор на членове на УС и КС и избор на Председатели на УС и КС.

Поздравяваме секретаря на Община Казанлък Ваня Иванова и нейните колеги в управителните органи на НАСО РБ с  пожелания за успешна работа в общините и в асоциацията!

Пресцентър на Община Казанлък