СЕЛО ЕНИНА ДИСКУТИРА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

28 Февруари 2024, 19:30 |
Три са големите проекти, които за заложени в програмата за управление през мандат 2023/2027:
- Подмяна на водопроводната мрежа, като този проект е в крайна фаза- одобрен е, ще бъде изпълнен на етапи;
- задание за читалищната сграда и конструктивно обследване от специалисти, които да предложат решение за бъдеще;
- Цялостна реконструкция на детската градина- тук проектът също е одобрен и е осигурено финансирането.
В диалога между кмета Стоянова и присъстващите се поставиха множество текущи въпроси и такива от компетенцията на кмета на селото, на които се отговори.
Енинци са силно притеснени за сигурността на пътя Казанлък - Енина поради високите скорости, които се развиват. Г-жа Стоянова сподели, че в Общински съвет е постъпило предложение да бъде изградена мантинела, която да предпазва велосипедистите и хората. 
Наболелият проблем на всички обаче се оказа големият брой неасфалтирани улици. Кметът Стоянова разясни, че Община Казанлък е в добро финансово състояние и има право да изтегли целеви капиталов заем и средствата да бъдат насочен изцяло за асфалтиране на населените места. Това решение се взема от Общински съвет и е редно да бъде сега,в началото на мандата.
В Консултативния съвет влизат:
- Динко Мончев;
- Диляна Балканска;
- Сминка Глутникова.