Следва по-съществената част от реконструкцията на Надлез "Катекс"

25 Юни 2020, 10:00 |
Реконструкцията на надлез „Катекс“ е един от най-значителните обекти на Община Казанлък заложен в Инвестиционната програма за 2020 година, каза заместник-кметът по строителство Даниела Коева. Тя поясни, че обектът е значим не само по отношение на стойността на строително – монтажните работи, а и по отношение на това, че той представляв пътна връзка за Казанлък, която ежедневно се използва от много хора, включително преминаващи по и под надлеза. Освен това, той преминава и над съоръжение на БДЖ. В този смисъл заместник-кметът на Казанлък поясни какви дейности се извършват към момента на надлеза, в какъв график и какво предстои. Към момента, след откриване на строителна площадка на надлеза, на изпълнителя е представен плана за безопасност и здраве, както и план за временна организация на движението. Забранено е преминаването по надлеза, като двата входа са обезопасени и указани, така че това да не създава затруднения на хората. „След премахване на асфалтовата настилка и на бетоните за наклони, от долната страна на конструкцията бяха открити дефектирали части, които започнаха да се отлепят, вследствие на което Община Казанлък задължи строителя да обезопаси района, първоначално с ъс сигнални ленти, а след това и строителни огради“, каза Коева. Ограничено е и транспортното преминаване в северната част на моста, частта в която ативно се работи в момента. Премахнати са почти всички настилки върху конструкцията. Предстои ръчно да бъдат изчистени и останалите отпадъци, почистват се и фугите от отделните гредови скари. По думите на Даниела Коева в дните петък и събота ще бъде затворен и пътният участък, който свързва улиците „Козлодуй“ и „Индустриална“, т.е целият надлез ще бъде затворен за автомобилно движение, тъй като активната работа за почистване на фугите през тези два дни ще бъде преместена и в другия край на надлеза. В това време той ще бъде обезопасен и движението преустановено. Коева призова жителите на Казанлък да се съобразяват с въведените ограничения и с поставените предпазни съоръжения: „Призовавам да се спазват въведените ограничения, защото това е в интерес на нашата безопасност.“ Инж. Красимир Цонев, ръководител на обекта поясни, че в момента по съоръжението се извършват разрушителни дейности: премахване на асфалтовата настилка, тротоари, изравнителни бетони, изолации и предпазен бетон. Остава да бъдат разрушени и парапетите по моста, поетапно, с цел да не се откриват участъци, които да бъдат необезопасени. Инж. Цонев също обърна внимание на това, че въпреки забраната, мостът все още се използва от пешеходци. Почистват се пътната плоча и фугите. „Оказа се, че във фугите е оставен куфражът, който е използван, когато е правен мостът. В момента това ни затруднява доста“, поясни ръководителят на обекта. След това почистване ще бъде повдигната конструкцията и ще бъдат подменени лагерите. По думите на инж. Цонев е констатирано, че тези лагери са достатъчно корозирали и не могат да бъдат използвани повече. Затова те ще бъдат подменени с нови. На подмяна подлежат 56 лагера. Единствено ще останат лагерите, които са на устоите на моста,те са в добро състояние. Всички останали подвижни лагери ще бъдат подменени. Неподвижните ще бъдат почистени. „Това е много сложен процес. И затова задължително трябва да бъдат извършени дейности по премахване на теглото и олекотяване на конструкцията, за да бъде намален рискът от нанасяне на щети върху нея. Не е ясно дейността по повдигане на конструкцията, колко време ще отнеме, тъй като се натъкваме на тези проблеми с фугите, което ни забавя. Независимо от това ще спазим сроковете“, категоричен бе Цонев. Надлезът преминава над съоръжение на БДЖ, заради което ще бъдат осигурени „прозорци“, в които ще бъде спряно преминаването на влакове и ще бъде спряно напрежението, тъй като едно от скелетата трябва да бъде монтирано точно под един от силовите кабели. След като бъде привършена работата в този участък скелето ще бъде премахнато, отново ще бъде пуснато движението . И така на няколко „прозореца“ ще бъде извършвана работата. Тъй като освен повдигането, има и обработка на корозирали места, бетон и други дейности. Разкривайки съоръжението строителите са се натъкнали на доста изненади, като например е установено, че самата плоча имаше участъци, които са напукани, в много лошо състояние и при разбиването на горните пластове, са паднали отломки от долната част на плочата. Инж. Маргарит Тонев, представител на фирмата осъществяваща строителен надзор на обекта поясни, че на обекта е направена пълна проверка от РДНСК – Стара Загора на 30-я ден от началото на дейностите, според закона, и проверката е без забележки. Строителят изпълнява всичко, което е предвидено по проект. „Има и непредвидени работи, които се установяват след отваряне на конструктивната част, които се решават в ход“, каза инж. Тонев.