Спешни екипи на Община Казанлък помагат на нуждаещи се

17 Март 2020, 22:30 |

Спешни екипи на Община Казанлък съвместно с доброволци доставят храна и медикаменти на възрастни, самотноживеещи или болни казанлъчани. Поръчки се подават на горещия телефон на Общината 0700 400 56. Координатор по организиране дейността на спешните екипи е заместник-кметът по социални дейности в Община Казанлък АхмедМехмед. Той поясни, че екипите са оборудвани със съответните разписани предпазни средства – маски, ръкавици и дезинфектант. Стоките се транспортират с автомобил на Детска млечна кухня, тъй като през следващите две седмици няма да функционира.

Служителите на общинска администрация и доброволците са снабдени с отличителните знаци на Община Казанлък. На знаците има съответно снимка и трите имена, за лигитимация пред заявителите.

По селата в община Казанлък услугата се изпълнява от кметовете на кметства.

Ахмед Мехмед поясно още, че телефонът за заявки в Община Казанлък е абсолютно безплатен.

„Хората се радват изключително много на това, че някой им обръща внимание, че някой се грижи за тях. Не толкова крайната необходимост от хранителни продукти, колкото вниманието е важно за възрастните хора“, споделя един от доброволците Кристиян Желязков.