СРЕЩА МЕЖДУ КМЕТОВЕТЕ НА КАЗАНЛЪК И ПАВЕЛ БАНЯ В ТЪРСЕНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА КАЗАНЛЪШКАТА БОЛНИЦА

04 Февруари 2020, 15.00 |

По покана на Галина Стоянова днес в кабинета на Кмета се състоя среща с нейния колега от община Павел Баня Иса Бесоолу в търсене на разширени възможности за подкрепа на МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“, гр.Казанлък. В срещата участваха заместник-кметът по хуманитарни политики Ахмед Мехмед в община Казанлък, заместник-кметът на Павел Баня Йорданка Енева и управителят на МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ д-р Кети Маналова.

Галина Стоянова анонсира началото на поредица от срещи с кметове и техните екипи на съседни общини, чиито жители ползват здравните услуги на казанлъшкото болнично заведение. В продължение на по-социалната политика в третия си мандат Кметът на Казанлък ще потърси по-широка финансова подкрепа за запазване на високото ниво на грижи, специалисти и оборудване в казанлъшката многопрофилна болница.

Д-р Кети Маналова запозна участниците в срещата с възможностите на лечебното заведение и неговото финансово състояние, както и най-важните проблеми за решаване. „Казанлъшката болница стои доста устойчиво сред общинските болници на здравния пазар в страната, с добри специалисти.“, отбеляза д-р Маналова. Тя подчерта сравнително стабилната роля на болницата в региона, но отбеляза, че необходимостта от запазване на нивото и постоянната потребност от модернизация са от изключително значение за здравето на всички, живеещи в региона. Болницата в Казанлък посреща годишно повече от 11 000 жители на 5 общини: Казанлък, Павел Баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. През 2019г. 6 800 жители на община Казанлък са преминали през лечебното заведение. От Павел Баня техният брой е 1 100.  

Кметът на община Павел Баня увери: „Ще помогнем на болницата!“ и предложи следващи срещи, когато бъде приет общинският бюджет, за да бъдат разгледани по-конкретни необходимости на МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ и възможности за финансова помощ.

Новоизбраните кметове на двете общини си честитиха началото на мандата и си обещаха добро партньорство и приятелски диалог за по-добър живот на своите жители.