Среща на Кмета за новия програмен период на ЕС 2021г. – 2027г.

23 Юли 2019, 19:04 |

Кметът на община Казанлък и ръководни кадри от нейния екип се срещнаха с представители на Международната банка за възстановяване и развитие и Министерство на регионалното развитие и благоустройството днес в Зала №6 на Община Казанлък. Провеждането на стратегически консултации за регионално развитие е част от процеса на изпълнение от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Споразумението с банката за консултантска помощ, в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие на България и подпомагане на процеса на програмиране за периода 2021г. – 2027г. – подкрепа на регионалната политика за следващия програмен период и техния административен капацитет.

В следващия програмен период на Европейския съюз водещите оси за финансиране на проекти ще бъдат 2: Устойчиво градско развитие и Интегрирани териториални проекти за различни сектори и територии, които ще изискват широко партньорство. В тази посока Галина Стоянова отбеляза два от проектите, по които работи Община Казанлък. В напреднала фаза е „Светът на траките“ по ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ в сферата на туризма, за който Община Казанлък ще работи съвместно със съседни общини и с общините, част от Туристическия регион „Долината на розите“ за предлагане на обединени туристически пакети за посетителите. В по-дългосрочен план, като пример за проект с широко партньорство, Кметът на Казанлък посочи работата по създаване на Регионален образователен център, съвместно с общините Сливен и Стара Загора, където водеща роля ще име бизнесът.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като компетентен орган по провеждането на регионалната политика на Европейската комисия в България, предвижда синхронизиране и по-тясно обвързване на стратегическото планиране на регионалното развитие с програмирането на европейските фондове.

Срещата в Казанлък е част от поредица стратегически консултации на представители на банката на регионално и местно ниво през месец юли. Срещите са с различни групи заинтересовани страни, с които да бъде обсъдена визията за регионално развитие за новия програмен период и механизмът за изпълнение на интегрирани териториални проекти.

Сред обсъжданите въпроси бяха новата концепция на МРРБ за интегриран регионален подход към териториалното развитие (интегрирани инвестиции) през новия програмен период 2021г- - 2027г., теми, свързани с подобряване на програмирането и разработването на проекти и изпълнението на оперативните програми на регионално ниво, ползите и рисковете от делегирането на повече роли на регионално ниво, технически въпроси.

 

Пресцентър на община Казанлък