Среща с Младежки общински съвет - Казанлък

17 Декември 2019, 19:12 |

В дух на взаимно приятелство с младите от Младежки общински съвет обсъдихме нови идеи за по-добри младежки политики. Младежите споделиха за работата си с неправителствените организации и необходимостта от подобрения в съвместната работа с училищата, оперативната координация и комуникация с институциите. Информирах младежите за предложието ми към Общински съвет – Казанлък, конкретни обществени пространства да бъдат разхубавени с графити, което е една от успешните инициативи на младите хора през първата година на техния мандат. От своя страна, младежите представиха идеята си за най-голямо събитие през 2020 – тридневни Младежки празници, които да започнат на 10-и август и кулминацията да бъде в Международния ден на младежта – 12-и август.