СРЕЩА С УПРАВИТЕЛЯ НА ВИК СТАРА ЗАГОРА

12 Март 2024, 14:40 |
В сградата на Община Казанлък се проведе среща между кмета Галина Стоянова, кметовете на населени места както и управителя на ВиК дружествата на Стара Загора и началник на район Казанлък - инж. Радостин Миланов и инж. Станислав Христов.
Темата бе полученото писмо от МРРБ относно: “Проблеми с поддръжката на ВиК инфраструктурата на селата Розово, Бузовград, Горно Изворово и Кънчево от Община Казанлък. В него е посочено, че след обследване не са открити проблеми с налягането и, че дружеството е възстановило пътните настилки във всяко едно от посочените населени места.
Кметовете на засегнатите села категорично не се съгласиха с това и посочиха конкретни улици, които не са възстановени след отстраняване на аварии.
След като изслуша всички кметове инж. Миланов пое ангажимент да бъдат възстановени всички улици и съобщи, че справянето с авариите на територията на Община Казанлък ще бъде извършване от външна фирма и изрази надеждата си, че това ще става по-бързо и по-ефективно.
Инж. Христов прие критиките и подчерта, че наистина се изостава с графика за асфалтиране. Обеща, че ще подпомогне всеки кмет и лично ще отиде на място, за да се запознае с проблемите.
Госпожа Стоянова се обърна към всички кметове да изпратят улиците на населените си места, които да заявили за асфалтиране към зам. управителя на ВиК Стара Загора инж. Калудов и да синхронизират подмяната на тръбите с полагането на асфалт.
В разговора г-жа Стоянова се обърна към инж. Миланов с апел- “да върнат жеста, който Общината е направила като е асфалтирала със собствени средства, за да може да бъде завършен водния цикъл на ВиК дружеството” като обърнат повече внимание на Казанлък чрез подмяна на повече водопровод и асфалтиране. Инж. Миланов обеща, че това ще се случи.
Кметът Стоянова се обърна към всички като отчете ползотворната си работа с инж. Христов и подчерта, че освен професионалист той е и човечен. Към кметовете отправи молба да информират жителите на населените места за текущи проекти и да бъдат по-търпеливи.