Среща за опазване на новите обекти в ж.к.“Изток“

19 Юли 2018, 20:01 |

Днес в ж.к.“Изток“ Кметът на Община Казанлък се срещна с домоуправителите на блоковете в района на новите обекти – 2 междублокови пространства и 4 улици. В навечерието на официалното откриване тази неделя Галина Стоянова обърна внимание на опазването им, което ще бъде отговорност на Община Казанлък и на всички жители наоколо. „5 години трябва да ги пазим във вида, в който са изградени!“, предупреди тя и разясни, че построеното по проекта ще бъде обект на проверки как се опазва всяка от идните 5 години от страна на Управляващия орган на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Одита на средства от Европейския съюз. Чрез домоуправителите тя обърна внимание на всички граждани, че ако се допусне унищожаване на новоизграденото повече от 50 на сто всички средства, вложени по проекта ще трябва да бъдат възстановени на Европейския съюз.

В срещата участваха представители на Общинското ръководство, на службите по чистота и озеленяване, на екипа по проекта от страна на Общината. Бяха представени главните мерки, предприети в посока на видеонаблюдение, охрана и сметосъбиране. Многократно участниците в разговорите обърнаха внимание, че всички жители трябва да изхвърлят боклуци само на определените за това места, да пазят новите придобивки, да следят и да подават сигнали за нарушения, новите улици да не се използват за скоростни отсечки.

4-те улици и 2-те междублокови пространства в квартал „Изток“ са реконструирани и рехабилитирани в рамките на проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“,финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със 100% безвъзмездна финансова помощ.

След официалното откриване 6-те нови обекта в ж.к.“Изток“ ще бъдат предадени от фирмите-изпълнителки на отговорност на Община Казанлък и гражданите.

 

Пресцентър на община Казанлък