СТРОГИ МЕРКИ И ПРИ ТЪЖНИТЕ ОБРЕДИ В КАЗАНЛЪК

18 Март 2020, 12:00 |

Община Казанлък въведе строги мерки и при извършването на траурни обреди. Всички погребения ще се извършват в присъствието само на 8 човека, които трябва да са на разстояние един от друг - 3 метра. Забранява се влизането в ритуалната зала на гробищния парк. Всички погребални агенции са предупредени, че при повикване в дома влиза само един агент .

При провеждането на възпоменения да се спазват същите изисквания за недопускане събирането на много хора и спазването на необходимата дистанция.