„Светът на траките” – одобрен за финансиране

12 Ноември 2019, 13:17 |

Проектното предложение на община Казанлък за реализиране на мащабния проект „Светът на траките” получи одобрение за безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж” – „Развитие на туристически атракции” – „Регионален туризъм”. Проектът предвижда възстановяване и опазване на Тракийската гробница и култовия комплекс „Оструша” с категоризация „национално” значение за бъдещите поколения, както и изграждане на велоалея от гр. Крън до гр. Шипка, за да бъде осигурен и велосипеден достъп за посетители до тракийското културното наследство в Долината. Това обаче не е всичко, тъй като предстои изграждането и на многофункционален туристически комплекс - „портал“ за посещение на цялата Долина и древните гробници, разположени в нея.

Основната цел на „Светът на траките“ е да развиваконкурентоспособен и целогодишен туризъм в община Казанлък, като необходимо условие за това е създаването на интегриран туристически продукт, обединяващгробниците в Долината на тракийските владетели. Тракийските гробници притежават значителна историческа и естетическа стойност по отделно, но единствено с цялостното им представени може да бъде разгърнат техният пълен потенциал на културно-туристическа атракция за най-пълноценно представяне на цивилизацията на древните траки.

Проектът „Светът на траките” е с продължителност 24 месеца и е на обща стойност 8 657 365 лв.

https://www.youtube.com/watch?v=tbvgOJWUgss&feature=youtu.be