Технически колеж - Казанлък при ТУ - София обявява прием на студенти

27 Септември 2017, 09:51 |

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ на СТУДЕНТИ

 

за учебната 2017/2018 г. (държавна поръчка)

 

по специалност:

„Технология на машиностроенето”,

 

Форма на обучение: Редовна

Занятията са "без откъсване от производството" – четвъртък и петък след обед и събота + до 2 пъти годишно по една/две седмици

 

Завършилите колежа придобиват Образователна степен „Професионален бакалавър” 

и могат да продължат обучените си за "Магистър"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване по интернет в Технически колеж – Казанлък от 02.10.2017 г. до 15.10.2017 г.  

 

Подробна информация и документи за кандидатстване ще намерите на интернет страницата на Технически университет – София,  Технически колеж – Казанлък.

 

Таксата за кандидатстване е  30 лева.  Семестриалната такса е 350 лева.

От такси се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН.

 

Начало на академичната учебна година в гр. Казанлък: 23.10.2017 г.