Технически колеж – Казанлък ще бъде в сградата на бившата ПГ по строителство

09 Юни 2017, |

Със свое Решение от 7-ми юни, т.г. Върховният административен съд на Република България потвърди преобразуването на сградата на Професионалната гимназия по строителство за нуждите на новия Технически колеж в Казанлък към Технически университет – София. ВАС отхвърли жалба на учебното заведение по строителство чрез неговия директор, с която се оспорва заповедта на министъра на образованието и науката за преобразуване на Професионалната гимназия по строителство в гр.Казанлък в Технически колеж. Общинското ръководство определя решението като стъпка напред за каузата Казанлък да има Технически колеж.

Изборът на сградата за нуждите на новото учебно звено е заради подходящата материална база за аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост и научно-изследователска дейност. Той бе потвърден със Заповед на министъра на образованието и науката от юли, миналата година, която след решението на ВАС остава в сила.

На 25.05.2017 г. Акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) взе решение за разкриването на новия колеж в Казанлък. Новото учебно заведение ще даде възможност на младите хора да получават висше техническо образование по машиностроителни специалности, кадри от изключителна необходимост за местния бизнес.

Техническият колеж на Казанлък е резултат от тригодишните усилия на кмета на община Казанлък Галина Стоянова. С подкрепата на местния бизнес, пред министри, заместник-министри и ректори Галина Стоянова обръщаше внимание, че в региона липсват достатъчно квалифицирани инженерни кадри.

Пресцентър на община Казанлък