Технически колеж – Казанлък, ще участва в Изложение на университетите

15 Октомври 2018, 14:47 |

Технически колеж – Казанлък, ще вземе участие в Изложението на университетите в страната, което ще се проведе на 16.10.2018 г. в Mладежкия дом в града на розите. За времето от 10.00 ч. до 20.00 ч. във вторник всеки желаещ ще може да се запознае отблизо с условията за кандидатстване, в т.ч. и какви са нужните оценки и документи, които трябва да има за участие в прием в колежа или други учебни заведения. Доц. Пламен Угринов – преподавател в Технически университет – София, и Технически колеж – Казанлък, ще бъде на разположение на всеки, който иска да получи информация за висшето училище, за възможностите, които то предлага.

В рамките на деня колежът ще представи специалността „Технология на машиностроенето” по професионално направление „Машинно инженерство”. Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Профе­сионален бакалавър”.   Те могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен "Магистър" в същото професионално направление. Седмичният  учебен график е съобразен със заетостта на работещите студенти – четвъртък и петък от 13.00 ч. и събора целодневно от 8.30 часа. Студентите учат техника и технологии в машиностроенето с широко развити семестриални практикуми във водещи машиностроителни фирми в Казанлък и използване на модерни софтуерни продукти.

Тази година Технически колеж – Казанлък, прие студенти за втори път, след като през 2017 г. се сбъдна една отколешна за жителите на града мечта – да има висше училище в Казанлък.