Технически колеж – Казанлък влиза в обновения си дом

30 Октомври 2018, 17:05 |

Днес бе официално открита обновената сграда на Технически колеж – Казанлък към Технически университет – София. В навечерието на Деня на будителите кметът на община Казанлък Галина Стоянова посочи като съвременни будители представителите на местния бизнес. Тя изрази своята благодарност към предприемчивите казанлъчани за тяхната инициативност да подкрепят развитието на кадрите, нужни на пазара на труда в града. Галина Стоянова посочи добрата практика, тръгнала от Казанлък бизнесът да е начело на двете най-важни стъпки - за създаването на Колежа и да извади от джоба си целеви средства за сградата: „Всеки от бизнеса в Казанлък даде своя принос днес да имаме Технически колеж. Това са хората, които дадоха и дават отличен пример за последователност в желанието си да го има Колежът и днес мога да заявя, че това са едни от народните будители в Казанлък – местният бизнес. Поздравявам ги, че са родолюбиви , че сърцата им са в Казанлък, че целите и мислите им са дългосрочно свързани с града. Така е пребъдвал и ще пребъде Казанлък.“

Своята благодарност към Община Казанлък и бизнеса изказа и ректорът на Технически университет – София проф. Георги Михов. Към народния представител Борис Кърчев, Областния управител Гергана Микова, бившия депутат Нено Влайков, началника на Регионално управление на образованието Татяна Димитрова, представители на Общински съвет – Казанлък и Общинската администрация, на индустрията на града и академичната общност проф. Георги Михов се обърна с думите: „Преди една година заедно поставихме началото на обучение, ориентирано към изискванията на пазара и на бизнеса. Факт е, че от много години Казанлък е център на машиностроенето в България, че градът и регионът имат нужда от квалифицирани специалисти с висше образование. Не само в Казанлък, а в цялата страна се усеща силен глад за инженери. Мисията на колежа е свързана с преодоляването на всички тези предизвикателства, а това може да се случи само с помощта на бизнеса, с добра материална база, която ще гарантира обучаването на конкурентоспособни специалисти.“ Ректорът подчерта: „Присъствието ни тук е доказателство за спазеното ни обещание преди една година“, а към студентите заяви: „Възползвайте се от този шанс и помнете, че градът, регионът и България имат нужда от Вас!“.

Признателност за първата сграда на висше учебно заведение в Казанлък изрази към всички, приели като личен ангажимент нейната реализация и проф. Ивайло Ганев, директор на Техническия колеж: „Колежът не е само цел за Казанлък. Той е кауза и днес в него е надеждата за обучаването на кадри за машиностроителния бизнес в града. Благодарни сме за дарителството от страна на местния бизнес. Явно духът на хората в Казанлък е жив и възрожденският пламък не е угаснал.“ Проф.Ганев си пожела един ден имената на дарителите за Колежа да бъдат изписани до тези на българските възрожденци и благодари за „възрожденската постъпка“.

Кметът на Казанлък връчи Благодарствена грамота и Почетния знак на Казанлък на изпълнителния директор на „Арсенал“АД Николай Ибушев за активната му роля при набирането на дарителски средства за ремонта на сградата и на ректора на Технически университет – София за големия принос в сбъдването на мечтата на казанлъчани да имат Технически колеж.

Николай Ибушев благодари за добрия тандем между местната власт и бизнеса и посочи успешните резултати от съвместната работа. Към своите колеги и преподавателския състав на учебното заведение той отбеляза: „Вашият пример е позитивен и няма начин децата да не допринесат за по-доброто бъдеще на града.“

Тържествен водосвет, отслужен от Архиерейския наместник на Казанлъшка духовна околия Петко Мотев, в съслужие с казанлъшки свещеници благослови откриването на обновената сграда, с пожелания за много здраве и успехи.

Сградата на бившата Професионална гимназия по строителство бе предоставена за ползване и стопанисване от Технически университет - София за нуждите на колежа в Казанлък с Решение № 29 от март 2018 г. Ремонтните дейности започнаха след съвместната инициатива на Община Казанлък, местния бизнес и колежа и набраните над 320 000лв. от 32 фирми и 14 физически лица.

С осигурените средства бяха финансирани ремонтните дейности по сградата: подмяна на ел. инсталацията, монтаж на LED осветление, съгласно всички съвременни изисквания, изграждане на нова отоплителна инсталация и газификация. Помещенията са цялостно санирани, нови са подовата настилка и санитарните възли. Монтирани са СОТ и видео наблюдение. Изградените съвременни системи за визуализация ще подпомагат преподаването на учебния материал.

Тази година Технически колеж - Казанлък прие студенти за втори път по специалността „Технология на машиностроенето”. Така в единственото легитимно висше училище в града, звено на Технически университет – София в обновената сграда се обучават близо 150 студенти в първи и втори курс.

Пресцентър на община Казанлък