ТРЕТИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

23 Януари 2024, 18:00 |
Одобрен е проект за енергийно обновяване на сградата на Народно читалище " Възродена Искра". Стойността му е 440 611,08 лв.
Проектното предложение е по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт" на Националния план за възстановяване и устойчивост.
Това е третото одобрено проектно предложение, след тези за сградата на общината и на Военния отдел.