УЧРЕДЯВАТ КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

15 Март 2024, 18:05 |

Вчера се проведе последната среща на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и жителите на града. Общо четири бяха срещите в различните квартали.
Кметът представи програмата си за развитието на града и получи подкрепа от всички.

Госпожа Стоянова посочи четирите големи проекта, които ще бъдат финансирани от държавата:
– Изграждане на западния вход на Казанлък;
– изграждане на “тромпет” на път I-6;
– строителство на многофункционална зала;
– довършване на пътя до яз. Копринка и велоалеята.

Много бяха въпросите, които имаха жителите на града, но няколко се срещнаха във всичките квартали.

Първият бе за начина, по който може да се кандидатства за облагородяване на междублоковите пространства. На този въпрос кметът отговори, че стъпките са няколко и не са сложни. Първата е да бъде свикано общо събрание на блока, втората е да се извадят необходимите документи от сайта на общината и да се подадат. Единствено изискване, което трябва да се покрие е да има общо съгласие за премахване на ламаринените гаражи.

Вторият наболял въпрос беше за асфалтирането на конкретни улици. Г-жа Стоянова за пореден път се обърна към общинските съветници и разясни, че Общината е в добро финансово състояние, няма нито един кредит и има право да изтегли такъв на стойност 15% от бюджета си. Всички средства ще бъдат насочени за асфалтиране на цялата община. Тя изтъкна, че сега е точният момент за това, тъй като заемът ще бъде изплатен в края на сегашния мандат.

Третият въпрос, който се препокриваше във всеки квартал бе за контейнерите за отпадъци. Кметът разясни подробно промените, които ще настъпят в началото на 2025 спрямо таксата за битови отпадъци и, че ще има подмяна на контейнерите.

Четвъртият бе за това, че не се поддържа пред домовете. Гражданите изразиха желанието си да се въведат мерки и така кметът Стоянова призова общинските съветници да променят наредба 1 и да се впише задължението на живущите за поддържане на пространството пред дома им. Посочвайки важните неща, които стоят за решаване пред Общината, г-жа Стоянова призоваваше хората да се включат в Консултативния съвет към Общината, за да може обществото да участва активно в решенията. Така към всички избрани от населените места се присъединиха още 12 души.

С пожелания за здраве и успешна година кметът на общината благодари на всички, които уважиха срещите с нея.