УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“

02 Юли 2020, 13:00 |
До 24 юли 2020 г. e удължен срокът за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък“. От началото на работата по проекта на 04.05.2020 г. до момента топла храна за обяд - супа, основно ястие, хляб, десерт всеки работен ден достига до дома на 200 потребители. Целта на „Топлия обяд“ е подобряване на качеството на живот на уязвими хора, които не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна, в условията на обявената извънредна ситуация. Дейностите по проекта се изпълняват от „Домашен социален патронаж“, гр. Казанлък. Информация и/или заявка за включване в услугата „топъл обяд“ може да бъде подавана на следните телефони: 0884 600 281, 0431 98 285, както и на ел. поща dspkz@abv.bg, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. За да бъдат включени в „топъл обяд“ потребителите трябва да попадат в следните целеви групи: Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина; Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната; Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна. В допълнение към доставянето на топлия обяд нуждаещите се могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти, лекарства, продукти от първа необходимост. Покупките се извършват с техни лични средства. Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък“ е финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.