УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

17 Април 2020, 10:00 |

Това са условията за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Казанлък в размер на 250 лв. за лица от следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които сами отглеждат децата си, без каквито и да е било доходи от Дирекция „Социално подпомагане" и парично обезщетение за безработица от НОИ. 

Предложението е една от мерките, които кметът Галина Стоянова и екипът й внесоха за гласуване от Общинския съвет. На заседанието си на 15.04. общинските съветници единодушно приеха целия пакет с антикризисни мерки за гражданите и местния бизнес.