Успешна Нова учебна година на ремонтираното училище в Шипка!

17 Септември 2018, 15:46 |

На откриването на обновеното училище в град Шипка в първия учебен ден за годината кметът на община Казанлък Галина Стоянова пожела успешна учебна година на учители, ученици и родители: „В Шипка имаме да извървим заедно много дълъг и много труден път, за да направим училището онова, което е увековечил Чудомир в своите думи.“, посочи Галина Стоянова. Тя благодари за усилията на бившия директор на училището Татяна Шаханова за запазването му като учебно средище, пълно с деца, на новия директор Невена Колева – за старанието да върне децата в училището. „Освен усилията на учителите и на Общината е необходима подкрепата и на местните жители, общественици, на хората, които определят общественото мнение и които живеят в Шипка.“, апелира към шипченци тя. „Основната ни задача тук е да върнем децата на Шипка в класните стаи. Тази година Шипка има 7 първокласници и нито едно дете от тях няма да прекрачи прага на шипченското училище. Това не само е тъжно, но е и много жалко.“, отбеляза Кметът на Казанлък и подчерта, че вече нито учебната среда, нито състоянието на училищния двор и на учебната сграда могат да бъдат оправдание за родителите да търсят друго учебно заведение за детето си. „Защото тук всеки учител познава не само детето, но и целия му род и може да бъде много близо и най – внимателен с него.„, каза тя.

Галина Стоянова се обърна и към присъстващите на събитието народни представители от Старозагорски избирателен район Донка Симеонова и Борис Кърчев, че законът, освен правото на родителите да избират училище за детето си, трябва да позволява родолюбивите населени места да запазват своите училища и своите духовни центрове. „Градовете ни стават все по – големи, но духовността им се пази в нашите населени места.„, посочи Кметът на Казанлък.

Начало на празника даде училищният директорНевена Колева, която благодари на Община Казанлък в лицето на кмета Галина Стоянова за това, че образованието на децата в Шипка е приоритет за Община Казанлък, за това, че общинското ръководство е до учителите в борбата им за едно ново, качествено, модерно, европейско образование: „Категоричен е стремежът на Община Казанлък училището в Шипка да бъде богатството на града – от знания, дела, реализация на учениците, напуснали вече класните стаи и тези, които идват за първи път. Ние ще продължим да предаваме огъня на родолюбието и ще помним думите на Чудомир: „Шипченското училище е било пламък, който е разпращал искри на север от Балкана и на юг от равна Тракия.“

Официалната церемония „Първа копка“ на училището в Шипка беше през октомври, миналата година. Тя даде началото на реконструкцията на пет учебни заведения на територията на община Казанлък. Тогава с ритуала за успешна работа започнаха строително-монтажните дейности по Проект: „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ на Община Казанлък. Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Със средствата се извършва реконструкция и на три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“ – ДГ“Здравец“, ДГ“Слънце“ и филиал на 15-та ДГ“Звънче“.

Строително-монтажните работи включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново оборудване и осигуряване на мерки за достъпна среда.

Със завършването на дейностите до края на 2019г. учебната база на територията на общината ще бъде изцяло обновена.

Заедно с ОУ“Свети Свети Кирил и Методий“ в град Шипка днес основно ремонтирани по проекта посрещат учениците и учебните заведенияв селата Овощник - ОУ "Д-р Петър Берон",Хаджидимитрово - ОУ "Свети Паисий Хилендарски",Ръжена - ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" и град Крън - ОУ "Свети Климент Охридски".

Пресцентър на Община Казанлък