УТРЕ ЗАПОЧВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

31 Май 2021, 10:00 |

Община Казанлък обявява допълнителен прием през месец юни, извън утвърдения график на дейностите поради незаети места в дневните детски ясли от класирането на 21 май 2021 г.

Свободните места ще бъдат обявени на 01 юни 2021 г.   

Родителите ще могат да регистрират/редактират заявления в електронната система в периода от 01 юни до 04 юни 2021 г. включително, както онлайн, така и на място в избрана от тях детска ясла. Класирането ще бъде обявено на 7 юни 2021 г., а записването на приетите деца ще започне от 7 до 10 юни, включително.

От 8 юни започва постъпването на класираните деца в детската ясла - поетапно по изготвен график от директора, но не по-късно от 45 дни от записването.

Всички родители, които вече имат активни заявления в електронната система за прием и искат да участват в юнското класиране, могат да ги редактират в посочения в графика срок, съобразно обявените свободни места, като изберат начало на участие в класирането - месец юни 2021 г.