В Казанлък бе учредена Организацията за управление на туристически район „Долината на розите

15 Януари 2019, 15:31 |

С мнозинство бе взето днес решението за създаване на Организация за управление на  туристически район „Долината на розите“, с център Казанлък по време на Учредителното събрание в Зала №6 на Община Казанлък. С пожелания за успех участниците в срещата приветства председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов.

Венелина Червенкова, началник-отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“ към Министерството на туризма. Тя подчерта основната философия на районирането - маркетинг и реклама, според характерните туристически предимства по места и пожела: „Реално и ефективно представяне на района, привличане на повече туристи като цяло!“.

Учредителното събрание категорично гласува за наименование на района „Долината на розите“. Бе избран 7-членен Управителен съвет, с единодушно избран председател – кметът на община Казанлък Галина Стоянова. В Управителния съвет участват още областният управител на Област Сливен, кметовете на общините Сливен, Панагюрище, Копривщица, Хисар и директорът на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. Делегатите приеха Устав на Организацията, размера на встъпителния и годишен членски внос и Контролен съвет в състав: представител на Министерството на туризма, кметът на община Челопеч и туристическо сдружение – комплекс „Дамасцена“, с.Скобелево.

„Радвам се, че Министерството на туризма решиха „Долина на розите“ да бъде един район!“, обърна се към присъстващите началник „Кабинет“ на Кмета Сребра Касева. Тя изрази своята увереност, че Организацията ще бъде успешна: „Ще направим така, че това да бъде едно работещо сдружение и да има своите позитивни резултати.“. Сребра Касева посочи Фестивала на розата в Казанлък като пример за събитие на световно ниво и пожела всяко начинание в района да постига подобен мащаб.

Със свой глас в срещата участваха Областна администрация – Сливен, със заместник-областния управител, кметове и техните упълномощени лица от 13 общини: Гурково, Казанлък,  Копривщица, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча, Хисаря, Челопеч, 4 туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, 2 търговски дружества в сферата на туризма, 7 културни института и едно учебно заведение - Професионална гимназия по лека промишленост в Казанлък.

„Долината на розите“, с център Казанлък е 6-ият регистриран туристически район в страната. Според основната и разширена специализация на туристическите райони, „Долината на розите“ ще бъде с фокус върху здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.

От началото на 2017г. регистрация са направили още 5 туристически района: „Родопи“ и „Варненски черноморски“, през 2018г. бе учреден „Бургаски черноморски“, „Тракийски“, с център Пловдив и „Рило-Пирински“, с център Благоевград. В края на седмицата се очаква Учредително събрание на „Дунавския“ в Русе. „Софийският“, и Великотърновският „Старопланински“ райони са в процедура по регистрация в Министерство на туризма и вероятно през март ще се проведе и тяхното Учредително събрание.

Пресцентър на община Казанлък