В Казанлък започва изграждането на единствения в региона Дневен център за хора с деменция

25 Януари 2019, 13:50 |

Подписването на Административен Договор между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” и Община Казанлък по проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ стана факт в края на работната седмица. Разкриването на такъв вид център ще бъде нова социална услуга, предоставяна единствено на територията на общината Казанлък от целия Югоизточен регион, в който влизат, освен Стара Загора, областите Бургас, Сливен и Ямбол.

Изпълнението на проекта ще създаде подходяща социална инфраструктура както за хора, страдащи от различни форми на деменция, така и за техните близки. Услугите не само ще осигурят възможност за избягване на социалната изолация и за превантивна роля за институционализацията на лицата с деменция, но най-вече ще осигурят подкрепа на семействата им, които полагат грижи за тях. Новата услуга е съобразена с Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Дневният център ще бъде разположен на територията на общински имот в недовършената 2-етажна сграда, в непосредствена близост до действащия Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов”, град Казанлък.

Проектирането за изграждане на нова сграда на Дом за възрастни хора с деменция е разработено в 3 етапа през 2005г. Още тогава Община Казанлък кандидатства за финансиране от Социално-инвестиционния фонд (СИФ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Година по-късно е реализиран първият етап на стойност 391 148 лв. – 1-етажно крило, със стаи за потребители, със самостоятелни санитарни възли, дневна и столова част. Там към момента са настанени жените от Дома за деменция.

През 2008г. вторият етап планира изграждане на сградата до „груб строеж“ на стойност 499 596 лв. Година по-късно Фондът намалява средствата до 224 465 лв., а проектът за втория етап бива замразен поради закриване на източника на финансиране (Социално-инвестиционен фонд към МТСП). Обектът остава преходен за началото на 2010 година. В началото на първия мандат на Кмета Галина Стоянова нейният екип подновява търсенето на средства за построяването на сградата. През годините обектът е предлаган за финансиране към различни източници, но без успех. Сградата остава незавършена, без покрив, започнал е  процес на рушене...

Благодарение на упоритостта на екипа на Кмета на Община Казанлък, подписването на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0011-C01 дава „зелена светлина“ за реализацията на проекта. Осигурените средства по Оперативна програма „Региони в растеж” са в размер на 586 890,99 лв. От тяхотпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553 163,00 лв., а собственият принос - 33 727,99 лв.

Периодът за осъществяване на предвидените дейности е 24 месеца. Проектът включва:  цялостно преустройство и реконструкция на първия етаж от сградата, където ще се помещава центърът; на втория етаж фасадите също ще бъдат затворени, ще бъде поставена дограма, външните стени ще бъдат топлоизолирани, ще бъде монтирана покривна конструкция. Новите зали и кабинети за работа ще бъдат оборудвани и обзаведени. Дворното пространство около сградата ще бъде облагородено като приветливо място за разходка, почивка и различни занимания и терапии за потребителите на дневния център.

 

Пресцентър на община Казанлък