В края на месеца изтича срокът за плащане на данъци

24 Октомври 2018, 14:37 |

От Дирекция „Местни приходи" на Община Казанлък напомнят, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври, т.г., изтича крайният срок за плащане на: данък върху недвижими имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък.

Заплащането може да става:

- в брой на касите на Дирекция „Местни приходи" - гр.Казанлък, бул.“Княз Александър Батенберг“ № 4. Двете каси са отворени за граждани всеки делничен ден от 8.30ч. до 17.30ч.:

-         паричен салон на партерен етаж,

-         етаж 5,стая 10

- или чрез ПОС терминално устройство.

Дължимото може да бъде заплатено и в паричните салони на „Български пощи” ЕАД,  РУ„ЮИР” или чрез интернет услугите на EasyPay и Epay.

За безкасови /банкови/ плащания банковата сметка е:

Титуляр: ОБЩИНА Казанлък
Общинска банка АД
ФЦ Казанлък
Ул.”Орешака” № 1
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Кодовете за вид плащане са както следва:

44 14 00 – патентен /окончателен/ данък
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – данък върху наследството
44 23 00 – данък върху превозните средства
44 24 00 – такса битови отпадъци
44 25 00 – данък при придобиване на имущество
44 28 00 – туристически данък
44 34 00 – други данъци
44 65 00 – глоби, лихви,  имуществени санкции
44 80 01 – такса за технически услуги
44 80 07 – такса административни услуги

 

Пресцентър на община Казанлък