В община Казанлък е създадена организация за зимния сезон

13 Ноември 2018, 11:43 |

Това заявиха участниците в срещата на Щаба за подготовка за предстоящата зима, която се проведе днес в сградата на Общината. На нея бяха представени новите членове на Общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия за подготовка и преодоляване на възникнали усложнения през зимния сезон и Съвета за намаляване на риска от бедствия и предприетите подготвителни мерки.

Организацията на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ предвижда 24-часови дежурства. За поддръжка на пътната мрежа в града са осигурени 5 машини за снегопочистване, 5 машини за опесъчаване, от които 2 комбинирани за снегопочистване и опесъчаване; 80 бр. гребла за ръчно почистване и 40 бр. метални стъргалки; 180 тона сол и 500 тона пясък, от които 70 тона готова смес; 2 325 тона айсмелт (готова смес за топене на лед), което е с 1,5 тона повече от миналата година. Приоритетно ще бъдат разчиствани главните улици и обекти със социално значение, след което снегопочистващата техника ще бъде насочвана към второстепенната пътна мрежа и квартални улици, при възможност за достъп на машините.

За почистване на 4-токласната пътна мрежа на територията на общината е избрана фирма-изпълнител „Промакс“ЕООД. По места кметовете са упълномощени със Заповед на Кмета Галина Стоянова да сключват договор със снегопочистваща фирма и да отговарят за почистването на снега на територията на населеното място.

За републиканската пътна мрежа на общинска територия Районна пътна служба има сключен договор и са осигурени необходимите машини и материали: за пункт „Шипка“ – 8 машини, 200 тона пясък, 200 тона сол и 1 000 тона готова смес; за пункт „Мъглиж“ – 5 машини, 1 000 тона пясък, 500 тона сол и 1 000 тона смес.

Участниците в срещата от всички ангажирани институтции: Общинско ръководство и Общински съвет – Казанлък, военни модулни формирования за преодоляване на бедствия и аварии, РУ „Полиция“, Районна пътна служба, РС „ПБЗН“, „ТП ДГС“, ОП“КД и ПИС“, представители на дружествата МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, „ВиК“ЕООД и „Електроразпределение – Юг“ЕАД заявиха готовност за посрещане на зимата и справяне със затруднения при зимни условия.

Пресцентър на община Казанлък