ВЪПРЕКИ ВИСОКАТА ИНФЛАЦИЯ ОБЩИНАТА ИЗПЪЛНЯВА ЦЕЛИТЕ СИ

13 Юли 2023, 22:00 |

КАТО ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ СЕ ЗАПАЗВА ОБРАЗОВАНИЕТО

88 805 048 лв. общо приходи отчита Бюджет 2022 на Община Казанлък, който бе представен пред обществеността този следобед в Ритуалната зала на Общината. От тях държавните дейности са водещи с 55 669 677 лв. Общинските дейности са реализирали 33 135 371 лв., като най-голям в отчета е делът на образованието с близо 39 млн. лв.

С държавното финансиране са отчетени разходите за възнаграждения и издръжка на 22 училища, ОДК „Иван Рилски“ и 13 детски градини и техните филиали.

С Общинското финансиране са отчетени разходи за издръжка на детски градини, лагер „Паниците“, ученически автобуси, Общинска програма „Закрила на детето“, труд и издръжка на Здравни кабинети и Здравни медиатори, част от възнагражденията и средства за закуски и храна на ОП „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“ и детски ясли.

С общинските приходи Община Казанлък дофинансира проектиране на детска академия за развитие на таланти към училището в село Розово – етап III, ремонт на покрив на ОУ „Пейо Яворов“ в село Черганово, смяна на дограма на ОДК „Иван Рилски“ – етап II, издръжка и възнаграждения ОП „Кухня-майка, в т.ч. „Детска млечна кухня“, издръжка на детски ясли, еднократни помощи под формата на ваучери за памперси, финансиране на двойки с репродуктивни проблеми, финансиране на лекари-специализанти, общо за ДКЦ „Районна поликлиника“, Казанлък са отеделени 140 000 лв., разпределени за товаро-пътнически асансьор и апаратура, с 354 188 лв. бе подпомогната  МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за ремонт на Хирургичното отделение и закупуване на апаратура.

През изминалата година са изградени нови детски площадки за игра с нови съоръжения в ДГ № 6 „Еделвайс“, ДГ № 13 „Мечо Пух“, ДГ № 15 „Звънче“, ДГ № 2 „Снежанка“ и във филиала на ДГ № 3 „Теменуга“ на стойност 115 000 лв.. През 2022г. бяха изградени три изцяло нови площадки на ДГ №18 „Пчелица“.

Капиталовата програма включваше още изграждане на нов корпус на ППМГ «Никола Обрешков», ремонт на дворното пространство на ОУ „Никола Йонков Вапцров“ и ПГ „Академик Петко Стайнов“ – етап I, вътрешен ремонт на Основното училище в село Бузовград.

За асфалтиране на улици в град Казанлък и населените места, ремонт на бордюри и тротоари са вложени повече от 3,100 млн. лв.

Благоустроено е междублоковото пространство на ул.“Иван Енчев - Видю“ за 3120 508 лв., с други 776 554 лв., осигурени по ПУДООС, се работи по изграждане  на ВиК инфраструктурата в град Крън.