ВЕЛОАЛЕЯТА КАЗАНЛЪК - КРЪН Е В ГАРАНЦИЯ

17 Април 2021, 13:00 |

Община Казанлък предприе незабавни действия за нарушената асфалтова настилка

Във връзка с констатирани нарушения на положения пласт асфалтова настилка в участъци по съществуващата  велоалея  от Казанлък до град Крън, още в началото на тази седмица Община Казанлък се самосезира и предприе следните незабавни действия:

- изготви констативен Протокол с установените нарушения на асфалтовата настилка;

- поиска от независима лаборатория да вземе проби и да направи подробно изследване на асфалтовата настилка. Очаква се в началото на следващата седмица пробите да бъдат взети.

Община Казанлък информира, че обектът  велоалея Казанлък - Крън е в гаранция и ще бъдат предприети съответните действия за отстраняване на дефектите от фирмата изпълнител, както и носене на финансова отговорност от същата.