Ветеринарното съсловие в Казанлък излезе с предложение към кандидатите за кметове и съветници

18 Октомври 2023, 15:00 |

На дискусионна среща, организирана от д-р Зорница Антонова – ветеринарен лекар и кандидат за общински съветник от ГЕРБ, в зала „Иван Милев“ снощи се срещнаха представители на ветеринарното съсловие, представители на ветеринарни аптеки, представител на неправителствена организация за защита на животните "Анимал Хоуп България - Казанлък" и лекарят от общинския приют.

Конструктивният тричасов дебат завърши с предложение, около което единодушно се обединиха всички присъстващи. Те бяха категорични, че с 12-годишната работа в партньорство между Община Казанлък, организация “Тиерхилфе зюиден -Австрия” и „Анимал Хоуп България - Казанлък” популацията на бездомните кучета в града е овладяна, но остава нерешен въпросът с домашните кучета в населените места на общината, които се изхвърлят обикновено в града до приюта. В дебатите всеки направи предложение от своята гледна точка, споделиха се добри практики и се стигна до предложение към кандидатите за общински съветници и те, а и гражданите да обмислят създаване на четиригодишна целева финансово обезпечена програма за описване на домашните кучета в населените места и провеждане на масова кастрационна кампания. Бюджетът ще се формира от: новия договор с австрийската организация “Тиерхилфе зюиден -Австрия”, който се договаря след 25.10.2023 г., НПО-та, Община Казанлък, дарители, държавно финансиране. Дейностите ще са: кастриране, чипиране, ваксина срещу бяс и обезпаразитяване. За да стимулират гражданите да регистрират и кастрират кучето си ще се дадат условия за споделена отговорност – собственикът да си купува чипа и ваксината, а кастрирането и обезпаразитяването ще става от бюджета на Програмата.

На срещата не останаха незададени въпроси и неизчерпани теми, свързани с решаването на един твърде труден за решаване проблем за всяка община, защото самата държава законодателно е задала грешен модел, а именно: „прибери, кастрирай, върни“. Специален гост на дискусията бе проф. Красимира Узунова - преподавател във Ветеринарно-медицинския факултет в Тракийски университет – Стара Загора. В лекцията си тя изтъкна, като основна причина за безконтролната популация на бездомни животни, нерегламентираното им развъждане и липсата на отговорност от стопаните и по-конкретно липсата на типизация на нервната система на кучето и неспособност за справяне с нрава му, при което много често се стига до изоставянето на животното. Основната тема на разговор беше "домашните любимци-удоволствие, грижа или проблем са за нас ?"

Кандидатът за общински съветник от ГЕРБ д-р Зорница Антонова представи анализ на съществуващото състояние на общинския приют в Казанлък. Създаден през 2005 г., той е от малцината, които работят качествено, съгласно изискванията. Издръжката му струва на бюджета на Община Казанлък 15 000 лв., в т.ч. и заплати, електроснабдяване, питейна вода, почистване – за 2022 г. – общо 67 963 лв., а към 30.09.2023 г. – 49 374 лв. Регистрираните кучета в дирекция „Местни приходи“ на Община Казанлък са 468, чипирани и освободени от данък са 185 кучета, регистрирани ловни, кастрирани и др., освободени от данък са 101, а регистрираните във ветеринарната информационна система са много повече – 1975 кучета. Контролът за запазване на регистрацията трябва да се осъществява от звено „зоополиция“ към Общината. Изисква се промяна в Наредба 7 за реда и условията за отглеждане при отглеждане на животни на територията на община Казанлък в частта й за освобождаване от данък и стимулиране на плащане и регистрация. Очакваме от бъдещата местна власт да постави този въпрос сред приоритетите си в развитието на Община Казанлък.

Дискусионната среща в зала „Иван Милев“, която бе организирана от д-р Зорница Антонова – ветеринарен лекар и се проведе с участието на: д-р Трайко Алчев - председател на БВС - област Стара Загора, д-р Генко Мирев – лекар в общински приют – Казанлък, д-р Радослав Архипов, д-р Мехмед Ахмед, д-р Гергана Божева, д-р Мира Денева, д-р Камен Кръстев, д-р Стоимен Шиков, д-р Росица Станчева, Ивелина Недкова- председател на НПО "Анимал хоуп - Казанлък" и граждани, сред които бе кандидатът за кмет на Община Казанлък Галина Стоянова.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!