Внимание в района на Голям Бедек !

18 Август 2017, |

Във връзка с подаден сигнал за поява на мечка в района на местността Голям Бедек, в непосредствена близост до Туристическата пътека Ком – Емине, районът на Ветропарка, уведомяваме жителите и гостите на Казанлък и Габрово, които предприемат разходки към дестинацията да се придвижват с повишено внимание, само в организирани групи или временно да избягват участъка!

Отговорните институции предприемат мерки по проверка на сигнала и установяване на фактическите обстоятелства, за да гарантират безопасността на хората и опазването на имуществото в местността.

Кафявата мечка е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. Той забранява умишленото улавяне, убиване и преследване на защитеното животно. За нарушителите се прилагат разпоредбите от Наказателно-процесуалния кодекс.

Пресцентър на община Казанлък