ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОДКРЕПИХА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА

24 Септември 2020, 13:00 |

С КРАСИВИ И БЕЗОПАСНИ ПРОСТРАНСТВА ЩЕ БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ С ЛАМАРИНЕНИ ГАРАЖИ На редовно заседание днес Общински съвет – Казанлък даде единодушно съгласие за начало на Програмата на Община Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства от 1 януари 2021 година. От тази дата ще започне и приемът на документи в Общинска администрация със заявление по образец. Програмата цели да направи средата в жилищните квартали по-привлекателна, по-социална и по-безопасна като бъдат разчистени зелените площи от сегашните ламаринени гаражи, които загрозяват облика на града.

На конкурентен принцип Програмата за междублоковите пространства ще предостави възможност на по-активните и по-задружните собственици в многофамилни жилищни сгради да кандидатстват за благоустрояване на прилежащи междублокови пространства. Важно условие за финансиране е консенсус, с необходимото мнозинство - "не по- малко от 67 на сто идеални части от общите части", между жителите в съответната жилищна сграда за бъдещата функция на въпросното пространство. При кандидатстването е необходимо етажната собственост да посочи желанието си за вида на благоустрояване: изграждане на паркинг, зона за спорт, зона за отдих и озеленяване, детски кът или друго... Предложенията трябва да бъдат съобразени с действащия Подробен устройствен план. В пространството, посочено за облагородяване не трябва да има незаконно строителство, както и поставени метални гаражи, извън утвърдените схеми. Опитът от успешната реализация на програмата за саниране показа, че когато има обща идея за подобряване на условията на живот, съседите могат да се сдружават и да взимат общи решения за подобряване на средата за живот. Ако Програмата за облагородяване на междублоковите пространства срещне подкрепа от жителите на Казанлък, за нейното продължение и изпълнение ще бъдат заделяни средства в бюджета на Общината всяка година.

Подробно с условията и образците на документи за участие в Програмата за облагородяване на междублоковите пространства можете да се запознаете тук: https://www.kazanlak.bg/cat-667.html