Встъпителен форум за новоизбраните кметове и председатели на Общински съвети

11 Декември 2019, 14:50 |

Днес заедно с председателя на Общински съвет – Казанлък, Николай Златанов, имаме честта да участваме във встъпителния форум за новоизбраните кметове и председатели на Общински съвети.

В рамките на срещата бяха очертани приоритетите на новия общински мандат при взаимодействието с централната власт. С министрите от различни ресори предстои да дискутираме едни от най-важните задачи за 2020 година, които стоят пред нас, кметовете на общини. Ще обсъдим и по-дългосрочното развитие на нашите населени места.

В днешния форум участват и представители на Асоциацията на норвежките общини, за да споделят опита си в насърчаването на местното икономическо развитие.

Като кмет на Община Казанлък вече два мандата съм част от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). През април тази година, в качеството ми на представител в Камарата на местните власти, участвах в 36-ото пленарно заседание на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Конгресът на Съвета на Европа обединява 648 официални лица на изборни длъжности, които представляват повече от 200 000 местни и регионални власти на всичките 47 държави-членки.

На днешния 11 декември е 23-тия рожден ден на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което е учредено през 1996 г.