ЗА ПЪРВИ ПЪТ Е-ПРИЕМ И ЗА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ В КАЗАНЛЪК

06 Август 2020, 08:00 |
От днес, 06 август 2020 г., родителите могат да регистрират заявления за прием на деца в електронната система за избраното от тях детско заведение – ясла или детска радина в Казанлък. До 17 август, включително, родителите, които искат да кандидатстват за детска ясла могат да направят регистрация онлайн в електронната система на Община Казанлък: https://dy.kazanlak.bg/allDay/info за желаната детска ясла, както и на място в детските заведения. Електронната система за прием на деца в детските градини също е отворена от днес, съгласно утвърдения от Кмета на Общината график: https://dg.kazanlak.bg/garden/index. Възможността родителите да подадат електронно документи за кандидатстване за техните деца в детска ясла се предлага за първи път, след успешната практика при кандидатстване в Интернет в детските градини и яслените групи към тях. Правилата и критериите са идентични с тези за приема в детските градини. Приемът за детски ясли трябваше да бъде обявен през юни месец, но изискванията на противоепидемичните мерки отложиха обявяването за август. Обръщаме внимание на родителите, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането. То ще бъде обявено на 20 август. В същия ден ще започне и записването на приетите деца, в срок до 28 август, включително. Приемът в детските ясли ще става поетапно от 15 септември 2020 г., по предварително изготвен от директора на детското заведение график, но не по-късно от 45 дни от записването. На територията на град Казанлък функционират четири дневни детски ясли - ДДЯ № 4 “Пролет”, ДДЯ № 5 “Детелина”, ДДЯ № 6 “Надежда” и ДДЯ № 8 “Васил Левски”, с обновена материална база и квалифициран медицински персонал. За децата от 10-месечна до 3-годишна възраст може да се кандидатства и за свободните места в яслените групи към детските градини на специализираната страница за прием на адрес: https://dg.kazanlak.bg/. Родителите имат възможност да кандидатстват за място в детска ясла периодично през годината, съгласно утвърдения от Кмета на Общината график за електронен прием. За 2020 г. в графика са заложени още два приема – през месеците октомври и ноември, за запълване на незаетите места.